Kosten en vergoedingen

Een behandeling bij mij duurt ongeveer 45 minuten tot een uur en kost € 92,50.

Vergoeding

De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, waarbij osteopathie valt onder het kopje alternatieve therapie. Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Osteopathie is lid van NRO Osteopathie is lid van NVO

Betaling
De kosten voor een behandeling kunnen na afloop per pin worden voldaan. U krijgt een factuur per mail die u naar uw verzekeraar kunt opsturen voor vergoeding.

Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig. Ik ben genoodzaakt een afspraak in rekening te brengen, indien deze niet 24 uur van te voren is afgezegd.

Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om uw polis te controleren voordat u een afspraak bij mij maakt. Ook kunt u hier kijken op het vergoedingenoverzicht van de NVO 2023. Alleen in de maand december kunt u uw verzekering omzetten of veranderen. Dus kijk uw verzekering goed na!